My Mr/Mis V.V.I.P ma Friends Forever

LETs : Exchange Links !!

Monday, February 14, 2011

MAULIDUR RASUL 15 FEB 2011 (12 RABIUL AWAL 1432)
Sejarah Maulidur Rasul

Dulu perasaan Maulid itu tidak ada,
Setelah
Rasulullah wafat para sahabat Nabi tidak
pernah merayakannya begitu juga para Tabi'in
sampai akhirnya pada masa pemerintahan
Sultan Salahuddin al-Ayyubi (1138-1193 M)
peringatan maulid menjadi sebuah upacara
yang kerap dilakukan umat Islam di berbagai
belahan dunia.

Waktu itu tujuannya untuk memperkukuh
semangat keagamaan umat Islam umumnya,
khususnya mental para tentara yang tengah
bersiap menghadapi serangan tentara Nasrani
dari Eropah pada episod Perang Salib yang
terkenal itu.


Maulid adalah kata lain untuk hari lahir. Maulid
Nabi Muhammad SAW adalah hari lahir Nabi
Muhammad SAW yang dalam tahun Hijriyah
jatuh pada bulan Rabiul Awal. Masyarakat
Muslim menyambut maulid nabi dengan
mengadakan perayaan-perayaan keagamaan
seperti pembacaan syair barzanji dan
pengajian. Apa itu berzanji???


Barzanji itu karya tulis seni sastra yang isinya
bertutur tentang kehidupan Muhammad,
mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-
kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat
menjadi rasul. Karya itu juga mengisahkan
sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad,
serta berbagai peristiwa untuk dijadikan
teladan umat manusia.

Sejarah Nama Barzanji itu diambil dari nama
pengarang naskah tersebut yakni Syekh saja'far
al-Barzanji bin Husin bin Abdul Karim. Beliau
lahir di Madinah. Barzanji berasal dari nama
sebuah tempat di Kurdistan, Barzinj. Karya tulis
tersebut sebenarnya berjudul 'Iqd al-Jawahir
(Kalung Permata) yang disusun untuk
meningkatkan kecintaan kepada Nabi
Muhammad SAW. Tapi kemudian lebih terkenal
dengan nama penulisnya.


zaman pun berkembang akhirnya pembacaan
barzanji ini dilakukan di berbagai kesempatan
sebagai sebuah pengharapan untuk
pencapaian sesuatu yang lebih baik. Misalnya
pada saat kelahiran bayi, mencukur rambut
bayi (akikah), acara khitanan, pernikahan, dan
upacara lainnya. Bahkan sekarang ini sudah
banyak beredar dengan terjemahannya.


Hari-hari jatuhnya Maulid Nabi Muhammad SAW
dalam kalender Masehi :
2004: 2 Mei
2005: 21 April
2006: 11 April
2007: 31 Mac
2008: 20 Mac
2009: 9 Mac
2010: 26 Februari
2011: 15 Februari


Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah
itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah. (QS : al-Ahzab 33 : 21)

Ketauladanan Rasulullah telah dinyatakan oleh
al-Qur'an, namun sepeninggal beliau
ketauladanan sebagaimana beliau tetap
dibutuhkan dalam pengaktualan Islam sesuai
dengan yang dijanjikan dalam firmanNya :


Dan dalam setiap kaum terdapat pemberi
petunjuk" (QS : ar-ra’ad 13 : 7)


mari kita panjatkan shalawat dan salam
bersama-sama kepada Rasulullah Muhammad
SAW yang kita cintai...

Allahuma sholi ala Muhammad Allahuma sholi
aliaihi wa shaliim
RINDU KAMI PADAMU YA RaSUL, RINDU TIADA
TERPERI, BERAGAM KATA & CARA DARI MU
YA
RaSUL TERASA DIKAU DISINI
wahai Nabi yang tulus Engkau selalu ada di
hati kami.......

mari membace..sejarah NABI kita...
dah lame rasenye...tak membace kadang2 kita lupa kisah
nabi junjungan kita...kowang mesti pernah bace....
kisah NABI -NABI...tuh may fav books gak....khatam dah
seronok bace...tapi dah lupa byk ...tuh mase EJ darjah 6...
ntah mane buku tuh....pass kat adek last2 jadi ...ehem paham2 jelah

sumber untuk artikle bawah ni
dicopypaste : dari asrolmania website
Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana, di kota Mekah, seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim, bapaknya yang bernama Abdullah meninggal 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh datuknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'abah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelum­nya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 M.

Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah, kerana pada tahun itu, kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentera orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abrahah, gabenor dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'abah. Pada waktu itu Abrahah berkenderaan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah s.w.t. dengan mengirimkan burung ababil. Oleh kerana pasukan itu mempergunakan gajah, rnaka orang Arab menamakan bala tentera itu pasukan bergajah, sedang tahun terjadinya peristiwa ini disebut Tahun Gajah.

Nabi Muhammad saw. adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza’ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murr’ah dari golongan Arab Bani IsmaiL Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, di sinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad saw. bertemu. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab.

Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah (dusun di padang pasir) agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikianlah halnya Nabi Muhammad s.a.w. beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik, Halimah Sa’diyah dari Bani Sa’ad kabilah Hawazin, tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa’ad inilah Nabi Muhammad s.a.w. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun.

Kematian Ibu dan datuk
Sesudah berusia lima tahun, Muhammad s.a.w. dihantarkannya ke Mekah kembali kepada ibunya, Situ Aminah. Setahun kemudian, iaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah, bersama-sama dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke Madinah, pertama untuk memperkenalkannya kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Maka di situ diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang ayahnya itu; demlkian terharunya, sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesudah Ia berhijrah ke Madinah, peristiwa itu sering disebut-sebutnya.

Mereka tinggal di situ kira-kira satu bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang, pada suatu tempat, Abwa’ namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. (Abwa’ ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-­kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah).

Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Muhammad saw. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya ketika Muhammad saw. dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri, sehingga ia sudah tinggal sebatang kara, menjadi seorang yatim-piatu, tiada berayah dan tiada beribu.

Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad s.a.w segera meninggalkan kampung Abwa’ kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan datuknya Abdul Muththalib.

Di sinilah Nabi Muhammad sa.w. diasuh sendiri oleh datuknya dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muththalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati oleh segenap kaum Quraisy pada umumnya, dan penduduk kota Mekah pada khususnya. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia itu, sampai anak-anak­nya sendiri tidak ada yang berani mendahului menduduki tikar yang disediakan khusus baginya di sisi Ka’abah.

Disebabkan kasih sayang datuknya, Abdul Muththalib, Muhammad s.a.w. dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya kerana kematian ibunya. Tetapi, keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang dua tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan datuknya, orang tua yang baik hati itumeninggal pula, dalam usia delapan puluh tahun. Muhammad sa.w. ketika itu baru berusia delapan tahun.
Meninggalnya Abdul Muththaiib itu, bukan saja merupakan kemalangsn besar bagi Muhammad saw. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian bagi segenap penduduk Mekah. Dengan meninggalnya Abdul Muththalib itu, penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya.

Sesuai dengan wasiat Abdul Muththalib, maka Nabi Muhammad saw. diasuh oleh pak ciknya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada anak saudaranya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan datuk dan pak ciknya, Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka.

Itulah sedikit sebanyak keperibadian Nabi Muhammad S.A.W kita.. Moga selepas ini, kita akan lebih terpengaruh untuk mengikuti jejak langkah Beliau yang amat mulia..


sumber copy paste :http://www.gsrforum.net dan ASROL website
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

BLOGGERS CHAT ROOM